Alatne mašine » Hidraulične abkant prese » Tip AD-S sa 4-10 osa

Tip AD-S sa 4-10 osa Tip AD-S sa 4-10 osa
 • Hidraulična abkant presa sa CNC upravljanjem
 • U standardnoj opremi dolazi sa 4 ose (Y1,Y2,X i R)
 • Motorno bombiranje stola sa CNC upravljanjem
 • Mogućnost proširivanja do 10 osa (X1-X2, R1-R2, Z1-Z2, AP3-AP4)

Delovi po izboru

 • CNC kontrolna jedinica Modeva Premium
 • Sistem brzog stezanja alata
 • Hidraulična i pneumatska stega alata
 • Sistem praćenja prednjih podupirača AP3-AP4 sa CNC upravljanjem
 • Euro-tip gornji alat
 • Euro-tip donji alat
 • Durma alati
 • Sistem razdvajanja donjih alata
 • Delta X ose, +/- 250mm hod ili +/- 125mm sa CNC navođenjem
 • Centralno podmazivanje
 • Hlađenje ulja

Osnovna oprema

 • CNC Y1, Y2, X, R ose
 • CNC kontrolna jedinica Modeva 19T (3D, ekran u boji i osetljiv na dodir)
 • Euro-tip prihvat alata
 • 60mm donji držač alata
 • Motorni zadnji graničnik sa kugličnim vretenom
 • Alumunijumski zadnji branik sa dve linearne vođice
 • Prednji klizni podupirači sa linearnim vođicama
 • Laserska zaštita ruku (ručno podešavanje)
 • Motorno natezanje stola
 • CE norma
 • Priručnik

Slične mašine na zalihama:

Nova

Durma PBF 30200 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 61 131 €
PBF 30200

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), Predučitavanje ručnog stola,, +Euro tip gornji alat (slika) (1 272€), +Euro típ donji alat (slika)(1 590€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30120 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 54 097 €
PBF 30120

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +natezanje stola (3 393€), +Euro tip gornji alat (slika) (1 272€), +Euro típ donji alat (slika) (1 590€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 2560 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 44 403 €
PBF 2560

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 2550 mm, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), DT10 upravjanje +ručno natezanje stola (1 579€), +Euro tip gornji alat (slika)(990€), +Euro típ donji alat (slika)(1 202€)
Nazad na početak strane
Polovna

Durma HAP 3080 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 22 000 €
HAP 3080

Slike

NC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 80 tona, dužina savijanja: 3050 mm, ručno natezanje stola, ENC 310 +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Polovna

Durma HAP 30160 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 26 500 €
HAP 30160

Slike

NC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 160 tona, dužina savijanja: 3050 mm, ručno natezanje stola, ENC 310 +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 108 112 €
AD-SERVO 30220

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 6 upravjane ose (Y1, Y2, X, R)+Z1, Z2 (4 288€) +Euro tip gornji alat (1 272€), +Euro típ donji alat (1 590€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 30135 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 91 050 €
AD-SERVO 30135

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R) +Euro tip gornji alat (1 272€), +Euro típ donji alat (1 590€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 30100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 92 121 €
AD-SERVO 30100

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, SKY 22, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 6 upravjane ose (Y1, Y2, X, R, Z1-Z2, X=1000mm) +Euro tip gornji alat, +Euro típ donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 25100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 110 100 €
AD-SERVO 25100

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 2550 mm, CNC motorno zatezanje stola, SKY 22, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), upravjane ose (Z1, Z2, X, R),
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-S 30320 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 124 925 €
AD-S 30320 CNC

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Cybelec Modeva 19T upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R) +Cybelec Modeva 19T upravjanje (1 760€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 773€), +Euro típ donji alat (slika) (1 594€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-S 30135 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 98 888 €
AD-S 30135 CNC

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Cybelec Modeva 19T upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje),SKY 22, upravjane ose (Y1, Y2, X1, X2,R1, R2, Z1, Z2) (19 208€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 271€), +Euro típ donji alat (slika) (1 594€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40320 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 121 810 €
AD-R 40320

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 320 tona, dužina savijanja: 4050 mm, SKY 22 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30320 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 109 946 €
AD-R 30320

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm,, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+R,+SKY 22 +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 90 819 €
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm,, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+R, Z1-Z2 (10 338€),+SKY 22(2 076€) +CNC motorno natezanje stola 2 345€), +Euro tip gornji alat (slika) (1 272€), +Euro tip donji alat (slika) (1 590€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 84 784 €
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R) (6 379€), +CNC motorno natezanje stola (2 345€), +Euro tip gornji alat (slika)(1 272€), +Euro tip donji alat (slika) (1 590€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30175 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 77 500 €
AD-R 30175

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R) ( 6 379€), +CNC motorno natezanje stola (2 345€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 272€) +Euro típ onji alat (slika) (1 590€) +Brzotezne stezaljke (842 €)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30135 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 72 112 €
AD-R 30135

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT 15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R) (6 379€), +CNC motorno natezanje stola (2 345€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 272€) +Euro típ onji alat (slika) (1 590€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30100 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 68 277 €
AD-R 30100 CNC

Slike

CNC hidraulična preša kočnica
sila savijanja: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC DT15 kontrola, CE-norma (laserska zaštita prstiju, ručna), 3 ose (I1, I2, Ks), + motorizovana krunica + R + Euro tip gornji alat (slika) + Euro tip donjeg alata (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 25100 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 61 535 €
AD-R 25100 CNC

Slike

CNC hidraulična preša kočnica
sila savijanja: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, SKY 22kontrola, CE-norma (laserska zaštita prstiju, ručna), 3 ose (I1, I2, Ks), ručno natezanje stola + R os (5 999€) + Euro tip gornji alat (slika) (990€) + Euro tip donjeg alata (slika) (1 202€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 2060 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 49 199 €
AD-R 2060 CNC

Slike

CNC hidraulična preša kočnica
sila savijanja: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC DT15 kontrola, CE-norma (laserska zaštita prstiju, ručna), 3 ose (I1, I2, Ks), + Euro tip gornji alat (slika) + Euro tip donjeg alata (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 1260 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 46 282 €
AD-R 1260

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 1250 mm, ručno natezanje stola, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika)(707€), +Euro típ donji alat (slika)(813€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-ES 2040 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 72 723 €
AD-ES 2040

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 40 tona, dužina savijanja: 2050 mm, Delem DA-66T, CE-norma, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R), +Euro tip gornji alat (990€), +Euro típ donji alat (1 202€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-ES 1240 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 70 269 €
AD-ES 1240

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 40 tona, dužina savijanja: 1250 mm, Delem DA-66T, CE-norma, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R), +Euro tip gornji alat (707€), +Euro típ donji alat (813€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma 3XAD-SERVO 40320 TRIDEM 12m-960t - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 470 000 €
3XAD-SERVO 40320 TRIDEM 12m-960t

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 320 tona, dužina savijanja: 4050 mm, DELEM 66T, CNC motorno zatezanje stola, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R) + Euro tip gornji alat, + Euro tip donji alat (4V)
Nazad na početak strane