Alatne mašine » Hidraulične abkant prese » Tip PBF sa 3-4 osa

Tip PBF sa 3-4 osa Tip PBF sa 3-4 osa
 • Hidraulična abkant presa sa CNC upravljanjem
 • Hidraulična abkant presa u standardnoj opremi dolazi sa 3 ose (Y1, Y2 i X)
 • Opciono dodavanje R ose
 • Opciono dodavanje ručnog ili motornog natezanja (bombiranja) stola sa CNC upravljanjem

Delovi po izboru

 • Ručno bombiranje stola
 • Motorno bombiranje stola sa CNC upravljanjem
 • Euro-tip gornji alat
 • Euro-tip donji alat
 • Brzoizmenjivi tip alata

Osnovna oprema

 • CNC Y1, Y2, X ose
 • CNC DT10 kontroler (grafički ekran u boji i osetljiv na dodir)
 • Euro-tip prihvat alata
 • 60mm donji držač alata
 • Servo motorni zadnji graničnik sa kugličnim vretenom
 • Prednji podupirači
 • Laserska zaštitna barijera (manuelno podešavanje)
 • Ručno podešavanje zadnjih graničnika po visini
 • CE norma
 • Priručnik

Slične mašine na zalihama:

Nova

Durma PBF 30200 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 52 968 €
PBF 30200

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +DT15 upravjanje +Predučitavanje ručnog stola,, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30120 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 46 618 €
PBF 30120

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola (3 084€), +Euro tip gornji alat (slika) (1 157€), +Euro típ donji alat (slika) (1 446€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30120 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 43 533 €
PBF 30120

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, ručno natezanje stola, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika) (1 157€), +Euro típ donji alat (slika) (1 446€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 2560 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 38 857 €
PBF 2560

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 2550 mm, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +DT15 upravjanje +ručno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Polovna

Durma HAP 30160 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 26 500 €
HAP 30160

Slike

NC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 160 tona, dužina savijanja: 3050 mm, ručno natezanje stola, ENC 310 +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 60600 tandem - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 600 000 €
AD-SERVO 60600 tandem

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 600tona, dužina savijanja: 6050mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), +4 upravljanih osovina (Y1, Y2, X, R) + Euro tip gornji alat + Euro tip donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 60600 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 310 000 €
AD-SERVO 60600

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 600tona, dužina savijanja: 6050mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), +8 upravljanih osovina (Y1, Y2, X1, X2, R1, R2) + Euro tip gornji alat + Euro tip donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 40400 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 175 116 €
AD-SERVO 40400

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 400 tona, dužina savijanja: 4050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), +6 upravjane ose (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2) (7 229€) +Priprema robota (2 500€) +Wila tip gornji alat,(9 371€) +Wila típ donji alat (15 969€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 40220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 210 000 €
AD-SERVO 40220

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 4050 mm, CNC motorno zatezanje stola, SKY 22, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R) + R, Z1-Z2, + Wila NSCR-I-HC-CNC / UP donji držač alata + Gornji držač alata Villa NSCL-I-HC / OPB, + Poverpack za sve hidraulične stezaljke, + DA-69T 3D, + AP3-AP4 držač pneumatske ploče + Motorizovani laserski uglomer + Priprema robota + Euro tip gornji alat, + Euro tip donji alat (4V)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 30100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 71 627 €
AD-SERVO 30100

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, SKY 22, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R) +Euro tip gornji alat (1 157€), +Euro típ donji alat (1 446€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 25100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 65 420 €
AD-SERVO 25100

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 2550 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), upravjane ose (Z1, Z2, X, R), +Euro tip gornji alat, +Euro típ donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-S 30320 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 102 272 €
AD-S 30320 CNC

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Cybelec Modeva 19T upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R) +Cybelec Modeva 19T upravjanje (1 600€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 575€), +Euro típ donji alat (slika) (1 449€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40320 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 97 317 €
AD-R 40320

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 320 tona, dužina savijanja: 4050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R) (6 402€), +motorno natezanje stola (2 774€), +Euro tip gornji alat (slika) (1 928€), +Euro típ donji alat, (1 799€) +tandem priprema (slika) (1 969€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 78 818 €
AD-R 40220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 4050 mm, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), DT10 upravjanje, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X) +(R) (6 402€), +CNC motorno natezanje stola (2 774€), +Euro tip gornji alat (H=105) (slika) (1 414€), +Euro tip donji alat (slika) (1 799€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40175 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 71 790 €
AD-R 40175 CNC

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 4050 mm, SKY 22 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola (2 774€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 414€) , +Euro tip donji alat (slika) (1 799€) +2 zaustavljanja (814€ komad) + Kontrola SKY 22 (1 887€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 72 342 €
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+R, Z1-Z2, +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 68 383 €
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30175 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 63 198 €
AD-R 30175

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R) (5 799€), +CNC motorno natezanje stola (2 132€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 157€) +Euro típ onji alat (slika) (1 446€) +Brzotezne stezaljke (766 €)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30135 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 59 231 €
AD-R 30135

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT 15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R) (5 799€), +CNC motorno natezanje stola (2 132€) +Euro tip gornji alat (slika) (1 157€) +Euro típ onji alat (slika) (1 446€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30100 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 67 394 €
AD-R 30100 CNC

Slike

CNC hidraulična preša kočnica
sila savijanja: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC DT15 kontrola, CE-norma (laserska zaštita prstiju, ručna), 3 ose (I1, I2, Ks), + motorizovana krunica (2 132€) + R, Z1-Z2, os (9 398€) + Kontrolna jedinica Modeva 19T (6 857€) + Stezanje brzo otpuštanje (766€) + Euro tip gornji alat (slika)(1 157€) + Euro tip donjeg alata (slika) (1 446€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 25100 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 49 911 €
AD-R 25100 CNC

Slike

CNC hidraulična preša kočnica
sila savijanja: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC DT15 kontrola, CE-norma (laserska zaštita prstiju, ručna), 3 ose (I1, I2, Ks), + R os + Predučitavanje motorizovanog stola + Euro tip gornji alat (slika) + Euro tip donjeg alata (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 2060 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 48 928 €
AD-R 2060 CNC

Slike

CNC hidraulična preša kočnica
sila savijanja: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC DT15 kontrola, CE-norma (laserska zaštita prstiju, ručna), 3 ose (I1, I2, Ks), + R, Z1-Z2, os + Euro tip gornji alat (slika) + Euro tip donjeg alata (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 1260 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 38 694 €
AD-R 1260

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 1250 mm, ručno natezanje stola, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (643€) (slika), +Euro típ donji alat (slika) (739€)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-ES 2040 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 63 058 €
AD-ES 2040

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 40 tona, dužina savijanja: 2050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R), +Euro tip gornji alat, +Euro típ donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-ES 1240 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 60 537 €
AD-ES 1240

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 40 tona, dužina savijanja: 1250 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R), +Euro tip gornji alat (643€), +Euro típ donji alat (739€)
Nazad na početak strane